Sổ tay HSSV

Thứ năm - 12/06/2017 10:06

MỤC LỤC  SỔ TAY SINH VIÊN

PHẦN 1.    GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG

          Tổng quan

1.1     Sứ mệnh, tầm nhìn

1.2     Quyền lợi của HSSV

1.3     Tổ chức bộ máy

1.3.1  Sơ đồ tổ chức

1.3.2  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và số điện thoại liên hệ

1.4     Các trình độ đào tạo và các ngành đào tạo

1.5     Các điều kiện thiết yếu

PHẦN 2.    CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO

PHẦN 3.    CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

3.1     Quy chế Công tác học sinh sinh viên Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

3.2     Hướng dẫn về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

3.3     "Quy định Xét danh hiệu thi đua và mức học bổng khuyến khích học tập

đối với cá nhân và tập thể lớp học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng."

3.4     Quy định về miễn giảm học phí

3.5     Chính sách tín dụng đối với sinh viên

3.6     Một số nội quy, quy chế, quy định cụ thể của Trường đối với sinh viên.

PHẦN 4.    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1     Chương trình đào tạo nghành Lập trình máy tính

4.2     Chương trình đào tạo nghành Thiết kế đồ họa

4.3     Chương trình đào tạo nghành Điều dưỡng

4.4     Chương trình đào tạo nghành Dược

4.5     Chương trình đào tạo nghành Kế toán

4.6     Chương trình đào tạo nghành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

4.7     Chương trình đào tạo nghành Quản trị kinh doanh

4.8     Chương trình đào tạo nghành Tiếng Anh

4.9     Chương trình đào tạo nghành Tiếng Nhật

4.10   Chương trình đào tạo nghành Công nghệ kỹ thuật ô tô

4.11   Chương trình đào tạo nghành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

4.12   Chương trình đào tạo nghành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4.13   Chương trình đào tạo Trung cấp Y sỹ đa khoa.

PHẦN 5.    MỘT SỐ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

5.1     Phòng đào tạo

5.2     Phòng quản lý học sinh, sinh viên

5.3     Trung tâm tuyển sinh

5.4     Phòng hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp

PHỤ LỤC  CÁC LOẠI BIỂU MẪU, GIẤY TỜ LIÊN QUAN

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email