Báo cáo công khai năm học 2016 - 2017

25/05/2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy chế công khai năm học 2016 – 2017 theo các bảng biểu gồm:


THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • hung cntt
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu