Phát động cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng

25/05/2017

Cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới so với năm 2015. Đối tượng dự thi không chỉ những bạn trẻ mà mở rộng tới tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, tổ chức trong và người nước, những người quan tâm tới hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.


THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • hung cntt
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu