Khoa Du lịch - Kinh tế & nghiệp vụ

12/06/2017

 

Cơ cấu tổ chức:

  - Trưởng khoa: ThS. Phan Thị Minh Trâm

      Điện thoại: 0905.156977

     

  - Giáo vụ khoa: Phạm Thị Hồng Diệp

      Điện thoại: 093.7564346

      

  Địa chỉ liên hệ: 32 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

   Điện thoại: 02363.641681 – 642712


THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu