Trường Cao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Địa chỉ: 30-32 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236. 3794999 - 3642712 - Số fax: 0236. 3642713
Email: khoaduoc@gmail.com
Số tài khoản:

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ
THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu